مشاوره غیر حضوری

لطفا خدماتی که مایل به دریافت آن در هوشمند سازی می باشید را انتخاب کنید
کابری ساختمان

تعداد کلید های سنتی؟(در صورتی که ساختمان سیم کشی نشده باشد لازم نیست) (*)

تعداد سیستم های سرمایشی که می خواهید مستقل کنترل شود را درج نمایید (*)

تعداد واحد (در صورت آپارتمانی بودن ساختمان) (*)

تعداد اتاق خواب ها (*)

نوع سیستم سرمایشی

تعداد سرخط های روشنایی(معادل مجموع تعداد پل های کلید های روشنایی ) (*)

آیا مایلید در کانال اطلاع رسانی در تلگرام عضو شوید (*)

نحوه آشنایی با ما(*)

در صورت تمایل نقشه ساختمان را بارگذاری نمایید (یکی از نقشه سازه یا معماری یا برق و ... ) حداکثر حجم قابل قبول برای فایل 3 مگابایت می باشد (*)