نگاهی به نمایشگاه و اهداف آن

هر ساله در تمامی کشورهای صاحب صنعت نمایشگاهی دنیا، نمایشگاههایی به منظور ترویج صنعت سفر و گردشگری برگزار می گردد، که به عنوان ابزاری مناسب برای به نمایش گذاشتن داشته های فرهنگی، تاریخی، طبیعی یا صنعتی آن کشور به کار گرفته می شود .برخی از این کشورها این نمایشگاه را برای معرفی سوابق تاریخی خود برپا می کنند و بعضی دیگر تلاش در ارائه دستاوردها و تلاشهای چند دهه اخیر جامعه خود برای پیشرفت و توسعه دارند، ولی همگی تا حد امکان و تا جایی که ظرفیت تاریخی شان اجازه دهد (و یا حتی فراتر از ظرفیت واقعی) نقبی به گذشته خود می زنند و آنچه را که از گذشتگان برایشان به میراث باقی مانده با تبلیغات بسیار به سایر جوامع معرفی میکنند.شناساندن ظرفیتهای توریستی شهرها در کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده اند موجب شده است تا صنعت گردشگری به یکی از مهمترین و یا حتی در بعضی، به اصلی ترین منبع درآمدهای ارزی این کشورها بدل شود. ولی آنچه در این بین مسلم و مسجل است اینکه این کشورهای موفق در شناسایی و یافتن توانمندیهای گردشگری سرزمین خود صحیح عمل کرده و در شناساندن آنها به سایر کشورها نیز از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند و در راستای این حرکت خود از نمایشگاهها نیز به عنوان یک ابزار بسیار مهم که در سطح بین المللی رسماً پذیرفته شده اند بهره می جویند. 
در کشوری همچون ایران که تنها سابقه تاریخی و فرهنگی تعداد انگشت شماری از کشورهای جهان با آن برابری می کنند هنوز اهمیت برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع وابسته در حدود لازم و مکفی برای بسیاری از دست اندر کاران این صنعت عیان نشده و یا به تعبیری می توان گفت که تاکنون ابزار و امکان لازم برای شکل گیری گسترده آن مهیا نبوده است.همواره نام کشورهایی مانند ایران، یونان، مصر، چین و ایتالیا یادآور تمدنهای باستانی و قدرت و عظمت این تمدنها در دورانی هستند که هنوز شالوده بسیای از کشورهای فعلی جهان پی ریزی نشده بود. اما میزان موفقیت کشور ما در ارائه و معرفی تمدن کهن خود در مقایسه با چهار کشور دیگر به هیچوجه قابل مقایسه نیست و گویی اهمیت آن نادیده انگاشته شده است و بسیاری از مردم ما نمی دانند که ورود جهانگردان به کشور از لحاظ اقتصادی چه منافع و درآمدی را نصیبشان می کند. این در حالی است که کشور ایران به جهت تنوع اقلیمی و زیستی جزو ۵ کشور برتر جهان و از نظر تاریخی و فرهنگی بین ١٠ کشور برتر دنیا قرار دارد. به عبارت دیگر از نظر جاذبه های توریستی کشورمان جزو ١٠ کشور برتر دنیاست. 
بازدهی اقتصادی ورود گردشگر به کشورها آنقدر بالاست که همانگونه که ذکر شددر بعضی ازکشورها صنعت گردشگری به اصلی ترین منبع کسب درآمدهای ارزی بدل شده است. ورود هر یک نفر توریست به کشور بیش از 100؟! رسته کاری ایجاد اشتغال می کنند. این یک واقعیت ثابت شده و انکار ناپذیر است که ورود گردشگر به هر کشوری مساوی با ورود ارز و اشتغالزایی در آن کشور است . این یک حقیقت اثبات شده و پذیرفته شده است که صنعت گردشگری حداقل از بعد اقتصادی عامل پیشرفت کشورها و ایجاد رقابت در درون ساختار اقتصادی آنهاست. پس حال که کشور ما ظرفیت و پتانسیل جذب اینچنین درآمدی را دارد، ضروری است تا زمینه و امکانات آن نیز فراهم گردد. هر یک روز تعلل یعنی امتناع کردن از کسب درآمد از منابع و استعدادهای تاریخی و فرهنگی ، هم اینک صنعت گردشگری به عنوان یکی از ٣ صنعت مهم و درآمدزا پس از صنایع نفت و خودرو سازی قرار دارد. هر چند که پیش بینی میشود تا کمتر از دو دهه دیگر، از لحاظ درآمد زایی مقام نخست را به خود اختصاص دهد. گردشگری و صنایع وابسته از مهمترین توانمندی های بالقوه اقتصادی کشور ما است . نمایشگاه "شهر گردشگر" با تمرکز بر روی توانمندی های موجود در شهر ها و آشنا کردن سرمایه گذاران با این توانمندیها قصد دارد نقشی موثر در بالفعل کردن این توانمندیها ایفا کند . نمایشگاه "شهر گردشگر" جلوه گاه ارتباط فضاهای سرمایه پذیر ارزشمند و سرمایه گذاران علاقمند به حوزه های اقتصاد گردشگری می باشد .


مرکز تجارت بین المللی کاسپین نیاوران میزبانرویداد بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته در مازندران ، دهکده نیاوران ساری، محل نمایشگاه ساری در تاریخ 21 تا 24 خرداد ماه 1398 از ساعت 16 الی 22   می باشد.

این رویداد با حضور شرکت های معتبر داخلی وخارجی برگزار می گردد.