منشور اخلاقیمنشور اخلاقی شرکت مهندسین مشاور اتوماسیون ساختمان آترینا
اصل اخلاقی در این شرکت مدنظر می باشد که به مهمترین موارد آن اشاره می گردد:
اصل۱: اخلاق تجاری
• توجه و پایبندی راسخ به درستی، راستی و احترام
• پایبندی ATRINA به اصول تجارت بر مبنای احترام و مسئولیت پذیری.
• هم سویی با قوانین حاکم برکشور، حفظ و ایجاد استانداردهای اخلاقی در تجارت.
• دوری از سیاست های جانب دارانه و افراطی.
• پیروی از رقابت آزاد، منصفانه و بر طبق قوانین تجاری و اخلاقی تعریف شده در بازارهای بین المللی و منطقه ای .
• توجه به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت حتی در جهت تعالی شرکت های رقیب .
• پایبندی به استراتژی برد – برد در ارائه خدمات .
• تأکید بر فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
اصل۲: تعهد کارکنان در قبال شرکت
• در مقام خدمت، اولویت خُلق و خوی نیکو و گشـاده رویی، در نهـایت ادب، تواضع و دقت، در جهت انجام وظایف محــوله احترام به قوانین و ضوابط سازمانی و رعایت آن
• رعـایـت آراســــتگی ظاهـر و بــاطن
• پایبندی به صداقت و درستی،انصاف، فرهنگ کار گروهی، خودباوری، آموزش پذیری،
• تعهد و پایبندی بر تعلقات سازمانی واحترام به همکاران در جهت ایجاد محیطی سالم
• حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران .
• داشتن وجدان کاری و بکارگیری تمام سعی و توان خود برای انجام وظائف محوله.
• عدم تبعیض (نژادی، قومی، خویشاوندی، مذهبی، جنسی
• حفظ حریم شخصی و آزادی دیگران.
اصل 3 : پاسخگوئی به مشتریان
• تأکید بسیار بر جلب رضایت مشتری و انجام خواسته های بحق آنان
• پاسخگوئی صادقانه، وقت شناسی،تعهد و دقت در ارایه خدمات مطلوب وصریح و توأم با احترام به مشتری
• امانت داری، صداقت، تواضع و مسیولیت پذیری در قبال مشتری .
• فراهم آوردن امکانات ارامش خاطر مشتری، انجام به موقع امور و جلو گیری از اتلاف وقت انان
اصل۴: رفتار غیر تبعیض آمیز
• تأکید بر معیار اصلی پیشرفت حرفه ای کارمندان، قابلیت و توانمندی، دانش و تجربه آنان در انجام وظایف، احساس مسئولیت و میزان وابستگی و علاقمندی
اصل۵: حفاظت از اطلاعات و دارایی های شرکت
• حفاظت از تمام اطلاعات موجود در شرکت به غیر از موارد غیر قانونی و مواردی که در با اصول اخلاقی و تجاری در تضاد است
• حفاظت از تمامی دارایی های شرکت که در اختیار آنان قرار داده شده اعم از مادی و غیر مادی مانند متد های مارکتینگ ، اطلاعات مشتریان و برنامه های مطالعاتی و توسعه شرکت و … .
• پیگیری قانونی در صورت هرگونه تخلف یا اقدامات غیرقانونی
اصل ۶ : معاملات • تابعیت تمامی معاملات شرکت و شرکت های وابسته از قوانین حاکم کشور و قوانین تجاری و اخلاقی شرکت .
• عدم تأسیس شرکت توسط کارکنان بدون اطلاع مدیران ارشد به دلیل در اختیار بودن کلیه اطلاعات
اصل ۷ : رشوه گیری و قبول هدایا و سایر مزایا • عدم ورود شرکت ATRINA به حوزه رشوه خواری و رشوه دهی به هر شکل و صورتی
• عدم موافقت کارمندان و نمایندگان با پرداخت های پورسانت های غیر متعارف
اصل ۸ : خط مشی اخلاقی مدیران در قبال کارکنان
• تأکید بر آموزش و ارتقاء سطح دانش و توانمندی های همکاران، فرصت ارتقاء شغلی، تأمین رفاه، برخورداری از حقوق عادلانه و مکفی، نظام عادلانه پاداش، سعی در آسان بودن ارتباطات سازمانی، شایسته سالاری • ارائه مشاوره و راه حل های متفاوت جهت ارتقاء سطح عملکرد کارکنان و ارائه خدمات به مشتریان . • پیگیری انطباق رفتار کارکنان با این منشور
اصل ۹ : کمک های فرهنگی و نیکوکارانه
• تأکید شرکت ATRINA در جهت کمک به مؤسسات آموزشی و فرهنگی و یا کمک های نیکوکارانه به مؤسسات خیریه بصورت شفاف را جزء تعهدات اجتماعی
اصل ۱۰ : خط مشی اخلاقی در قبال رقبا
• تأکید بر احترام به رقبا، رویکرد منصفانه، پرهیز از تخریب و تبلیغات سوء، پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی نفوذ در شرکت های رقیب و حفظ حریم و راز داری رقبا
اصل ۱۱ : تضاد بالقوه بین منافع خصوصی کارمندان و منافع شرکت
• جلوگیری از عدم تضاد ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی کارمندان به دیگران
• اطلاع کامل مدیران از اقداماتی که ریسک شهرت یا تضاد منافع بالقوه ای وجود دارد
اصل ۱۲ : الزامات و انتظارات
• تأکید بر پایبندی کارکنان به اصول رفتاری و اخلاقی