سخن مدیر عامل


هر زمانه‌ای با خود مقتضیاتی به‌همراه دارد. با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی در طی سه دهۀ اخیر و در‌عین‌حال، روشن‌شدن محدودیت منابع انرژی بیش از هر زمان دیگر، کارکرد رشته‌های فنی‌و‌مهندسی در صنعت ساختمان وارد مرحلۀ جدیدی شده است. فعالان خبرۀ صنعت ساختمان به‌خوبی آگاه‌اند که بهینه‌سازی انرژی و یکپارچه‌سازی سیستم‌های کنترلی، دیگر مسئله‌ای تفننی و زینتی نیست و از جنبه‌های گوناگون، اصلی ضروری به‌شمار می‌آید و «آترینا» پاسخی است شایسته و همه‌جانبه به این نیازِ رو‌به‌رشد. از اولین تجربۀ مطرح‌شدن ساختمان‌‌های هوشمند در کشورمان، حدود دو دهه گذشته و بیش از یک دهه از حضور جدی این شاخۀ علوم‌مهندسی در صنعت ساختمان‌سازی ایران می‌گذرد. با قدری فراز و نشیب، تغییرات این حوزه نشان از جدی‌تر‌شدن سرمایه‌گذاران و صاحبان‌ ساختمان‌ها در به‌کاربردن ادوات و تجهیزاتی در ساختمان، به‌منظور هر چه بیشتر «هوشمند‌سازی ساختمان» است؛ با‌این‌حال، این رشد، چه در حوزۀ کمیت و چه در حوزۀ کیفیت، رشدی متقاون و هماهنگ نبوده است. مدیریت هوشمند ساختمان، بیش از آنکه مشخصه‌ای از مقتضیات زمانه بوده باشد، به صورت کالا و خدماتی لوکس وارد و معرفی شد و به مشتریان، خدمات و آموزش‌هایی که «باید» تقدیم شود، ارائه نشد. همین فقدان، در وادی ارائۀ خدمات کیفی، نقطۀ آغاز شروع کار ماست و دو دستاورد برایمان داشته است. در وهلۀ اول، ما هدف خود را همراهی با مشتری تعریف کردیم؛ یعنی «اخلاق» حرفه‌ای را ارج نهادیم. با ایجاد ارزش در کار و رقابت سالم با دیگر شرکت‌های مطرح، عمدۀ تمرکز خود را متوجه ارائۀ خدمات کیفی به مشتری، ارائۀ راه‌حل‌هایی کارا و تجهیزات متناسب گذاشتیم تا به مشتریان نشان دهیم که در این مسیر، همواره همراهشان هستیم. هدف دیگر را، که با هدف اولیۀ ما گره خورده است، پیاده‌سازی و پیشبرد «علوم‌مهندسی» مربوطِ به این حوزه قرار دادیم. طی این سال‌ها، کوشیدیم که همۀ عرصه‌های فناوری در حوزۀ اتوماسیون ساختمان (BMS) را با بهترین کیفیت ارائه کنیم: از طراحی گرفته تا نظارت، از آموزش و تألیف متون تخصصی گرفته تا تأمین و پیاده‌سازی تجهیزات و از برنامه‌ریزی گرفته تا نصب و راه‌اندازی. در این راه، کانون توجه خود را معطوف به طرح مسئله و نشان‌دادن این مهم کرده‌ایم که پیشرفت این حوزه از مقتضیات دوران است. پیوند این دو هدف، یعنی پایبندی به اخلاقیات و پیاده‌سازی علمی این حوزه، یگانه اهداف بلند‌مدت ماست که به‌ دنبالش هستیم. آوازۀ آترینا امروز فراگیر شده و این حاصل تلاشی چند ساله است، حاصل در‌آمیختن اخلاق و دانش. تجربۀ خوشایند زندگی در ساختمان‌های هوشمند‌شدۀ آترینا، پیش از اینکه برآمده از مرغوبیت تجهیزات به‌کار‌رفته در زیر‌سیستم‌های ساختمان باشد، سرچشمه گرفته از صداقت کاری و مشتری‌مداری گروه همدل آتریناست. بازخوردها و ارزیابی‌های مثبتی که تاکنون دریافت کرده‌ایم، سبب دلگرمی‌مان در طی این مسیر است.